Laboratoř klinické biochemie
a hematologie v Zábřehu.

Pro lékaře

Naše laboratoř dodává otevřený i uzavřený odběrový systém pro odběry krve

Laboratorní položky uvedené s kódem S znamenají odběr srážlivé krve pro vyšetření analytů ze séra. Provede se odběr do zkumavky s akcelerátorem srážení.
Laboratorní položky uvedené s kódem B znamenají odběr nesrážlivé krve pro vyšetření analytů z plné krve. Provede se odběr krve do zkumavky s EDTA.
Laboratorní položky uvedené s kódem P znamenají odběr nesrážlivé krve pro vyšetření analytů z plazmy. Provede se odběr krve do zkumavky s Na-citrátem.
Laboratorní položky uvedené s kódem U, fU, znamenají odběr moče pro vyšetření kvalitativních a kvantitativních analytů z moče, provede se odběr moče do čistých zkumavek.

Příklady použití jednotlivých typů zkumavek

Pro položky označené v systému séra (příklad: rutinní biochemie, hormony, tumormarkery). Zkumavka Sarstedt s hnědým uzávěrem pro odběr 4 ml krve, kterou nadále upřednostňujeme. Po centrifugaci vytvoří gelovou bariéru mezi sérem a koagulem a usnadňuje zpracování a uchování vzorků. Po odběru krve promícháme obsah zkumavky s krví několikanásobným převrácením zkumavky - POZOR, NETŘEPAT!, možnost vzniku hemolýzy. Analýzu lze samozřejmě provést i ze zkumavek jiných výrobců.

Pro položky označené B v systému plné krve (příklad: krevní obraz, HbA1c, homocystein). Zkumavka s fialovým uzávěrem a přísadou K3EDTA pro odběr 2 ml plné krve. Po odběru krve promícháme obsah zkumavky (K3EDTA) s krví několikanásobným převrácením zkumavky - POZOR, NETŘEPAT, promícháním zabráníte vzniku sraženin ve vzorku a jeho znehodnocení.

Pro položky označené P v systému plazmy (příklad: Protrombinový test, APTT, fibrinogen) .
Zkumavka se žlutým uzávěrem a přísadou Na-citrátu 1:10 pro odběr 4,5 ml plné krve nebo alternativně zkumavka s růžovým uzávěrem a přísadou Na-citrátu 1:10 pro odběr 2,25 ml plné krve.
Při odběru dodržujte přesné množství plné krve přidávané do zkumavky s Na-citrátem, vždy po rysku na zkumavce.
Po odběru krve promícháme obsah zkumavky (Na-citrát) s krví několikanásobným převrácením zkumavky - POZOR, NETŘEPAT!, promícháním zabráníte vzniku sraženin ve vzorku a jeho znehodnocení.
Vzorky ke koagulačnímu vyšetření odešlete co nejdříve ke zpracování do laboratoře, optimálně do 2 hodin po odběru!

Pro položky označené U, fU, v systému moče (příklad: moč+sediment, clearance kreatininu, další kvantitativní parametry).
Zkumavka s kónickým dnem a žlutým uzávěrem, čistá, pro odběr 10 ml moče.
Pro účely kvantitativního vyšetření moče uvádějte vždy množství sbírané moče a čas sběru na žádance i na identifikačním štítku na zkumavce.
V případě méně obvyklých vyšetření, odesílaných mimo naši laboratoř a při nutnosti konzervace moče nás konzultujte.

Navíc, v systému SARSTEDT jsou k dispozici zkumavky SEDIVETTE s fialovým uzávěrem a citrátem 1:5 pro odběr 3,5 ml krve k vyšetření sedimentace erytrocytů. Tato protáhlá zkumavka obsahuje kromě Na-citrátu kuličku k promíchání krve tak, aby tato alespoň třikrát proběhla sloupcem krve při otáčení zkumavkou.

Vše o odběrech biologického materiálu najdete v naší Odběrové příručce

Mnoho informací o jednotlivých vyšetřeních najdete na české verzi laboratorního portálu - Lab Tests Online

Naše žádanky jsou k dispozici zde.

Níže si můžete prohlédnout jednotlivé typy odběrových zkumavek a průvodku pro jejich objednání.

 

Pro lékařePro lékaře

Pracovní doba:
Pondělí - pátek: 7.00 - 15.00

Centrální telefon: 583 416 449
Zelená linka: 800 100 124
Email: laborator@laboratorbila.cz

Hlavní laboratoř: Postřelmovská 2000/7a, Zábřeh

Seznam vyšetření   /   O nás   /   Skupiny vyšetření   /   Pracovníci   /   Kontakty   /   Kalkulace vyšetření   /   Pro lékaře   /   Odběrová místa   /   GDPR