Laboratoř klinické biochemie
a hematologie v Zábřehu.

Seznam vyšetření

K jednotlivým testům neuvádíme podrobné údaje, ale odkazujeme na laboratorní portál Labtestonline, kde najdete veškeré potřebné informace.

*Mat. - materiál (S - sérum, U - moč, fU - odpady, P - plazma, B - plná krev, F - stolice, C - Clearance)
*P - pohlaví (U - nerozlišeno, F - žena, M - muž)

*Mat.ZkratkaNázev
SUREAUreavíce >>
SKREAKreatininvíce >>
SKMOCKyselina močovávíce >>
STBILBilirubinvíce >>
SDBILBilirubin konjugovanývíce >>
SALT.Alaninaminotransferázavíce >>
SAST.Aspartátaminotransferázavíce >>
SGGT.Gama-glutamyltransferasavíce >>
SALP.Fosfatáza alkalickávíce >>
SAMY.Alfa-amylázavíce >>
SPROTCelková bílkovinavíce >>
SALB.Albuminvíce >>
SGLU.Glukózavíce >>
SLD..Laktátdehydrogenázavíce >>
SCK..Kreatinkinázavíce >>
SCHOLCholesterolvíce >>
STAG.Triacylglycerolyvíce >>
SHDLCHDL cholesterolvíce >>
SLDLVLDL cholesterol - výpočetvíce >>
SRICHRizikový index - výpocetvíce >>
SIA..Index aterogenity Klimov - výpočetvíce >>
SLDLCCholesterol LDLvíce >>
SNa..Sodíkvíce >>
SK...Draslikvíce >>
SCl..Chloridyvíce >>
SCa..Vápníkvíce >>
SP...Fosforvíce >>
SFe..Železovíce >>
SFeVKVazebna kapacita železavíce >>
SMg..Hořčíkvíce >>
SSTAVStav materiálu - sérumvíce >>
SSATRSaturace transferinu - výpočetvíce >>
SRF..Reumatoidni faktorvíce >>
SASLOAntistreptolyzin Ovíce >>
SIGG.Imunoglobulin -G-více >>
SIGA.Imunoglobulin -A-více >>
SIGM.Imunoglobulin -M-více >>
SIGE.Imunoglobulin -E-více >>
SCRP.C-reaktivní proteinvíce >>
STRF.Transferinvíce >>
SCEA.Karcinoembrionalni antigenvíce >>
SPSA.Prostatický specifický antigen (PSA) (RIA)více >>
SFPSAProstatický specifický antigen volný (fPSAvíce >>
SC153Carbohydrate antigen 15-3 (tumor.marker)více >>
SC199Carbohydrate antigen 19-9 (tumor.marker)více >>
SC125Carbohydrate antigen 125 (tumor.marker)více >>
SAFP.Alfa-fetoproteinvíce >>
SHCG.Choriogonadotropin (HCG, těhotenský test)více >>
SHCGR.Choriogonadotropin (HCG ředěný 41x)více >>
SPRL.Prolaktinvíce >>
SPRGSProgesteronvíce >>
SESTDEstradiolvíce >>
SFSH.Folikulostimulujici hormon (Folitropin)více >>
SLH..Lutenizační hormonvíce >>
STESTTestosteronvíce >>
SVB12Vitamin B12více >>
SKLISListová kyselina (Folát)více >>
SVD..Vitamin Dvíce >>
SFT3.Trijodtyronin volnývíce >>
SaTG.Protilátky proti thyreoglobulinuvíce >>
SaTPOProtilátky proti tyroidální peroxidázevíce >>
ST4..Thyroxin T4 - celkovývíce >>
STSH.Thyreoidální stimulační hormonvíce >>
ST4V.Thyroxin - volnývíce >>
SCPEPC-peptidvíce >>
SFERIFerritinvíce >>
SHIV.Stanovení anti HIV 1,2 + Ag p24 Combovíce >>
SHB.sAgPrůkaz HBsAgvíce >>
SRPRRychlý plazmatický reaginový testvíce >>
SETPSTreponema (syfilis) protilátky screeningvíce >>
SHCVEStanovení anti HCV (hepatitida C)více >>
STnI.Troponin Ivíce >>
SBo_IgMProtilátky Borrelia IgM ELISAvíce >>
SBo_IgGProtilátky Borrelia IgG ELISAvíce >>
SMyP_IgMMykoplasma Pneumoniae IgM ELISAvíce >>
SMyP_IgGMykoplasma Pneumoniae IgG ELISAvíce >>
SMyP_IgAMykoplasma Pneumoniae IgA ELISAvíce >>
SChlP_IgMChlamydophila Pneumoniae IgM ELISAvíce >>
SChlP_IgGChlamydophila Pneumoniae IgG ELISAvíce >>
SChlP_IgAChlamydophila Pneumoniae IgA ELISAvíce >>
SChlTr_IgGChlamydia trachomatis IgG ELISAvíce >>
SChlTr_IgAChlamydia trachomatis IgA ELISAvíce >>
SROMA_PrMpROMA index premenopauzálnívíce >>
SROMA_PoMpROMA index postmenopauzálnívíce >>
SOSMVOsmolalita - výpočetvíce >>
SZn..Zinekvíce >>
SCaIVVápník ionizovaný - výpočetvíce >>
SAIPAterogenní index plazmyvíce >>
SnonHDLCnon-HDL Cholesterolvíce >>
SHEM.Sérový index - hemolýzavíce >>
SCHYLSérový index - chylózavíce >>
SIKT.Sérový index - ikteritavíce >>
STET_IgGTetanus protilátky IgGvíce >>
SRemCHOLRemnantní cholesterolvíce >>
SaCOV_IgGNPProtilátky IgG proti SARS-Cov-2 (Covid-19) nukleokapsidový proteinvíce >>
SNT-proBNPNT-proBNPvíce >>
SaCOV_IgGSPProtilátky IgG proti SARS-CoV-2 (Covid-19) Spike proteinvíce >>
STRAb-TSiProtilátky proti TSH receptoruvíce >>
PGLUGlukóza plasmavíce >>
POGTTGlukózový toleranční test (OGTT)více >>
PGLU1.Glukóza 0 minut OGTT těhotnévíce >>
PGLU2.Glukóza 60 minut OGTT těhotnévíce >>
PGLU3.Glukosa 120 minut OGTT těhotnévíce >>
PGLU0Glukóza 0 minut OGTT dospělívíce >>
PGLUzGlukóza po zátěži 120 minut OGTT dospělívíce >>
PAErAScreening antierytrocytár.protilátek sl.aglvíce >>
PAErZDoplň.screeningu antierytrocytár.protilátek ag.více >>
PTQI.Protrombinový testvíce >>
PTPP.Protrombinový poměr - výpočetvíce >>
PTTCProtrombinový test - časvíce >>
PA3Antitrombin III, chromogennívíce >>
PAPTTAPTTvíce >>
PAPTpAPTT - poměrvíce >>
PFIBRFibrinogenvíce >>
PDD_FEUD-dimery FEUvíce >>
BKS..Krevni skupinavíce >>
BKSo.Krevní skupina - opisvíce >>
BLEU.Leukocyty pristrojovevíce >>
BERY.Erytrocyty pristrojovevíce >>
BHB..Hemoglobinvíce >>
BHTC.Hematokritvíce >>
BMCV.Stredni objem erytrocytu - vypocetvíce >>
BMCH.Barvivo erytrocytu - vypocetvíce >>
BMCHCStredni barevna koncentrace - vypocetvíce >>
BPLT.Trombocyty pristrojovevíce >>
BTRM.Trombocyt mikroskopickyvíce >>
BRDWs.Distribuční křivka na erytrocyty (fl)více >>
BRDW.Distribuční křivka na erytrocyty (ratio)více >>
BMPV.Střední objem trombocytůvíce >>
BPCT.Hematokrit trombocytůvíce >>
BPDW.Distribuční křivka pro trombocytyvíce >>
BNE.%Neutrofilyvíce >>
BLY.%Lymfocytyvíce >>
BMO.%Monocytyvíce >>
BEO.%Eosinofilyvíce >>
BBA.%Basofilyvíce >>
BNEA.Neutrofilní segmenty - absolutní početvíce >>
BLYA.Lymfocyty - absolutní početvíce >>
BMOA.Monocyty - absolutní početvíce >>
BESEAEozinofilní segment - absolutní početvíce >>
BBSEABazofilní segment - absolutní početvíce >>
BMONOMonocytyvíce >>
BEOSIEozinofilyvíce >>
BBASOBazofilyvíce >>
BLYMFLymfocytyvíce >>
BMB..Myeloblastvíce >>
BPMC.Promyelocytvíce >>
BNMC.Neutrofilni myelocytvíce >>
BNMMCNeutrofilni metamyelocytvíce >>
BNTYCNeutrofilni tycvíce >>
BNSEGNeutrofilni segmentvíce >>
BPLB.Plazmaticka bunkavíce >>
BRETBRetikularni bunkavíce >>
BLYMOLymfo-monocytvíce >>
BLYVILymfocyt - virocytyvíce >>
BLYATLymfocyt atypickyvíce >>
BBL..Blastvíce >>
BXB..X bunkyvíce >>
BNBLBNormoblastvíce >>
BANIZAnizocytozavíce >>
BPOIKPoikilocytyvíce >>
BANCHAnisochromievíce >>
BHYPOHypochromievíce >>
BPOLYPolychromazievíce >>
BMAKRMakrocytyvíce >>
BMIKRMikrocytyvíce >>
BSFERSferocytyvíce >>
BSCH.Schistocytyvíce >>
BOV..Ovalocytyvíce >>
BETerErytrocyty terčovitévíce >>
BAKA.Akantocytyvíce >>
BANU.Anulocytyvíce >>
BMEG.Megaloblastvíce >>
BROE.Roulleaux erytr.více >>
BBTECBazo teckovanivíce >>
BTERCTerčovité erytrocytyvíce >>
BTOXGToxicka granulacevíce >>
BHYPSHypersegmentace neutrofiluvíce >>
BGUMPGumprechtovy stinyvíce >>
BPHA.Pelger-Huetova anomalievíce >>
BZMENPopis zmen erytrocytu a leukocytuvíce >>
BSTOMStomatocytyvíce >>
BSTAV.Stav materiálu nesrážlivá krevvíce >>
BRETIRetikulocyty mikroskopickyvíce >>
BOREXOsmoticka rezistence erytrocytu max.více >>
BORENOsmoticka rezistence erytrocytu min.více >>
BGHB.Glykovaný hemoglobin (HBA1)více >>
BHB...Koncentrace hemoglobinu - měřenovíce >>
BGHB%Výpočet glykovaného hemoglobinu (HBA1c)více >>
BGHBA1cGlykovaný hemoglobin HbA1c chromatografickyvíce >>
BDIFnBarveni diferencialuvíce >>
BADInOdecteni diferencialuvíce >>
BBKODKrevní obraz s diferenciálemvíce >>
BSED.Sedimentace erytrocytůvíce >>
BKOD5Stanovení KO + dif. (5 populační diferenciál)více >>
BBKO-Krevní obraz bez diferenciáluvíce >>
UU_Mg..Hořčík v močivíce >>
UU_PROTCelková bilkovina kvantitavně v močivíce >>
UU_P...Fosfor v močivíce >>
UU_Na..Sodík v močivíce >>
UU_K...Draslík v močivíce >>
UU_Cl..Chloridy v močivíce >>
UU_Ca..Vápník v močivíce >>
UU_AMY.Alfa-amyláza v močivíce >>
UU_KMOCKyselina močová v močivíce >>
UU_KREAKreatinin v močivíce >>
fUfU_KREAKreatinin - odpadvíce >>
UU_UREAMočovina v močivíce >>
fUfU_UREAMočovina - odpadvíce >>
fUfU_Mg..Hořčík - odpadvíce >>
UU_GLUGlukóza moč kvantitativněvíce >>
fUPROTCelková bílkovina - odpadvíce >>
fUfU_P...Fosfor - odpadvíce >>
fUfU_Na..Sodík - odpadvíce >>
fUfU_K...Draslík - odpadvíce >>
fUfU_Cl..Chloridy - odpadvíce >>
fUfU_Ca..Vápník - odpadvíce >>
fUfU_KMOCKyselina močová - odpadvíce >>
fUGLU.Glukóza - odpadvíce >>
UOBJ.Objem močivíce >>
UGLU1Glukóza - močvíce >>
UKET1Aceton-močvíce >>
UPRO1Bílkovina v moči kvalitativnevíce >>
UCH+MAnalýza moči chemicky a mikroskopickyvíce >>
UCHEnAnalýza moči chemicky (jedna nebo vice casti)více >>
UCH+MmMoč CH + M (manuálně)více >>
UpH..pH v močivíce >>
UPROT.Bilkovinavíce >>
UGLUKGlukózavíce >>
UUBG.Urobilinogenvíce >>
UKETOAcetonvíce >>
UBILIBilirubinvíce >>
UKREVKrevvíce >>
UNITRNitrityvíce >>
UERY.Erytrocyty v sedimentu močevíce >>
ULEUKLeukocyty v sedimentu močevíce >>
UEPDLEpitelie dlaždicovité v sedimentu močevíce >>
UEPKUEpitelie kulovite v sedimentu mocevíce >>
UBAKTBakterie v sedimentu mocevíce >>
UHLENHlen v sedimentu mocevíce >>
UURATKrystaly uratuvíce >>
UOXALKrystaly oxalatu v sedimentu mocevíce >>
UKMOC.Krystaly kyseliny mocove v sedimentu mocevíce >>
UTRIPKrytaly tripelfosfatuvíce >>
UDRT.Drt v sedimentu mocevíce >>
UKVASKvasinky v sedimentu mocevíce >>
UHYALValce hyalinni v sedimentu mocevíce >>
UGRANValce granulovane v sedimentu mocevíce >>
USPERSpermie v moc.sedimentuvíce >>
UJINEJine nalezy v sedimentuvíce >>
UPOZ1Poznamka k sedimentu moce 1více >>
UPLISPlíseň v sedimentu močevíce >>
UHUSPSpecificka hustota močevíce >>
USTAVStav materiálu - močvíce >>
UMALBAlbuminurievíce >>
UČAS.Čas sběru močevíce >>
fUALB.Albumin - odpadvíce >>
UMALB.Exkrece albuminu močívíce >>
UUAKRKoeficient UALB/UKREAvíce >>
UHMGnHamburgeruv sedimentvíce >>
UERYErytrocyty v sedimentu moče-průtoková cytometrievíce >>
ULEULeukocyty v sedimentu moče-průtoková cytometrievíce >>
UEPIpEpitelie ploché - průtoková cytometrievíce >>
UEPIkEpitelie kulaté - průtoková cytometrievíce >>
UHYVAVálce hyalinní průtoková cytometrievíce >>
UVALjVálce jiné-průtoková cytometrievíce >>
UGRVAVálce granulovanévíce >>
ULEVAVálce leukocytovévíce >>
UVALL.Válce erytrocytové sedimentu močevíce >>
UEry_H_nHamburger-Erytroc.- nalezenovíce >>
ULeu_H_nHamburger-Leukocy.- nalezenovíce >>
UVal_H_nHamburger-Válce - nalezenovíce >>
UOBJ_HAObjem Hamburgerův sedimentvíce >>
UERY..Erytrocyty Hamburgervíce >>
ULEUK.Leukocyty Hamburgervíce >>
UVALCVálce Hamburgervíce >>
FKREVOkultni krvaceni stolicevíce >>
CGF/oFiltrace korigovaná na povrch/filtrace odhadnutávíce >>
PtGRAVGravidita - délka těhotenství v týdnechvíce >>
CVYPGClearance kreatininu glob. - indikace vypoctuvíce >>
PtVYSKVyska pacientavíce >>
PtVAHAHmotnost pacientavíce >>
PtPOVRPovrch telavíce >>
C_SKREAKreatininvíce >>
C_UKREAKreatininvíce >>
C_UOBJMObjemvíce >>
CGFClearance kreatininuvíce >>
CRESOTubularni resorpcevíce >>
CPClearance fosfatuvíce >>
CRESPTubularni resorpce - fosfatvíce >>
-SEP1Separace sera 1více >>
-SEP2Separace sera 2více >>
-SEP3Separace plazmyvíce >>
-KNPnKrevni nater - provedeni jednoho nateruvíce >>
-ODBOdběr žilní krve u dětí nad 10 let a dospělýchvíce >>
-ODBKOdběr kapilární krvevíce >>
qSF/TPoměr FPSA/PSAvíce >>

Pracovní doba:
Pondělí - pátek: 7.00 - 15.00

Centrální telefon: 583 416 449
Zelená linka: 800 100 124
Email: laborator@laboratorbila.cz

Hlavní laboratoř: Postřelmovská 2000/7a, Zábřeh

Seznam vyšetření   /   O nás   /   Skupiny vyšetření   /   Pracovníci   /   Kontakty   /   Kalkulace vyšetření   /   Pro lékaře   /   Odběrová místa   /   GDPR   /   Nastavení Cookies

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.